Logo Buro Marto

Hertalen

Hertalen is het omzetten van ingewikkelde informatie in begrijpelijke taal. Onder begrijpelijke taal wordt meestal taalniveau B1 verstaan. Dat is het taalniveau dat het grootste deel van de Nederlanders beheerst en begrijpt. 

 

Een tekst op B1-niveau heeft:

  • Een duidelijke titel en tussenkoppen

  • Een actieve schrijfstijl met voorbeelden

  • Eenvoudige woorden 

  • Korte en duidelijke zinnen

Waarom B1?
Overheden en bedrijven schrijven meestal op taalniveau C1. Het taalniveau dat maar 10% van de Nederlanders goed begrijpt. Teksten worden vaak geschreven vanuit de gedachte: Als ik het begrijp, begrijpt iedereen het. Helaas pindakaas. Het betekent dat een groot deel van de lezers je boodschap niet of verkeerd begrijpt. Gevolg: je lezer haakt af. 

Voordelen B1

  • Je bereikt een brede doelgroep

  • Je bereikt meer lezers

  • Mensen gaan over tot actie

  • Je schept vertrouwen