top of page
Logo Buro Marto
student Writing

Jouw boodschap in duidelijke taal

Hertalen is het omzetten van ingewikkelde informatie in duidelijke, begrijpelijke taal. Onder begrijpelijke taal wordt meestal taalniveau B1 verstaan. Dat is het taalniveau dat de meeste Nederlanders begrijpen. B1 wordt ook wel 'jip-en-janneketaal' of 'gewonemensentaal' genoemd. Een tekst in taalniveau B1 is duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk. 

Waarom B1?

Overheden en bedrijven schrijven vaak op taalniveau C1. Het taalniveau dat maar 10% van de Nederlanders goed begrijpt. Teksten worden vaak geschreven met de gedachte: Als ik het begrijp, begrijpt iedereen het. Helaas pindakaas. Het betekent dat een groot deel van de lezers je boodschap niet of verkeerd begrijpt. Gevolg: je lezer haakt af en voelt zich buitengesloten. En dat wil je natuurlijk niet. 

 

Een tekst op B1-niveau heeft:

  • Een duidelijke titel en tussenkoppen

  • Een actieve schrijfstijl met voorbeelden

  • Eenvoudige woorden die iedereen kent

  • Korte en duidelijke zinnen

Voordelen B1

  • Je bereikt een brede doelgroep

  • Je lezers hebben minder vragen

  • Je lezers gaan over tot actie

  • Je schept vertrouwen

  • Je tekst leest prettig

Tekstballon Buro Marto
bottom of page