Logo Buro Marto

Redigeren

Redigeren is het verbeteren van een tekst. Dat kan een websitetekst zijn maar ook een scriptie, sollicitatiebrief of ander document. Een geredigeerde tekst loopt lekker, is begrijpelijk en foutloos.

 

Onder redigeren valt:

  • spelfouten verbeteren

  • grammaticale fouten verbeteren

  • stijlfouten aanpassen

  • overbodige woorden weghalen

  • zinnen beter laten lopen

  • leestekens toevoegen en/of weghalen

  • tekst inkorten

Buro Marto is een kei in het redigeren van teksten en doet dit bovendien snel. Ben jij student en wil je je scriptie of werkstuk laten redigeren? Voor jou geldt een voordelig tarief. Stuur een bericht en vraag naar de voorwaarden.