top of page
Logo Buro Marto
typen

Redigeren

Redigeren is het verbeteren van een tekst. Dat kan een webtekst zijn maar ook een scriptie, brief of ander document. Een geredigeerde tekst loopt lekker, is begrijpelijk en foutloos.

 

Onder redigeren valt:

  • spelfouten verbeteren

  • grammaticale fouten verbeteren

  • stijlfouten aanpassen

  • overbodige woorden weghalen

  • zinnen beter laten lopen

  • leestekens toevoegen en/of weghalen

  • tekst inkorten

Buro Marto is een kei in het redigeren van teksten en doet dit bovendien snel. Wil jij ook een lekker lopende tekst?

Tekstballon Buro Marto
bottom of page